Bartłomiej Chlabicz

Nazywam się Bartłomiej Chlabicz. Jestem uczniem trzeciej klasy XVI Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej. Od dwóch lat współpracuję z młodzieżowym portalem internetowym www.wogole.net, a od niespełna roku współtworzę także lokalny dwutygodnik 'Informator Żoliborza'. Poprzez czynny udział w warsztatach Akademii Młodego Dziennikarza, chciałbym przyczynić się do podniesienia poziomu moich umiejętności pisarskich.