W dniach 24-28 kwietnia 2012 r. przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży wzięli udział w polsko-ukraińskim seminarium pt. „Rozwój wolontariatu poprzez działania szkolnych Euroklubów - Młodzi ludzie — przed, w czasie i po EURO 2012”, które było kontynuacją rozpoczętego w czerwcu 2011 r. projektu „Young People  - European Citizens, Local Activists and Partners in Programs before, during and after EURO 2012”.

W skład 10 osobowej delegacji z Polski weszli przedstawiciele Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci oraz stowarzyszenia Nigdy Więcej. Pozostali uczestnicy reprezentowali Donieck, Lwów, Charków i Dniepropietrowsk – szkoły, eurokluby i placówki doskonalenia nauczycieli.  

Podczas 3 dniowego spotkania uczestnicy mieli okazję wymienić się dobrymi praktykami związanymi z aktywizacją młodzieży oraz nawiązać kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować realizacją kolejnych wspólnych projektów. Organizatorami seminarium po stronie ukraińskiej była Agencja Rozwoju Polityki Edukacyjnej w Kijowie oraz Fundacja Odrodzenie, a po stronie polskiej Fundacja Batorego oraz EDSM.

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Sorosa.