W dniach 21-24 marca 2012 w Warszawie odbyła się polsko-ukraińska wizyta studyjna “EURO 2012: Ukrainian-Polish Youth Initiatives” współorganizowana przez Europejski Dom Spotkań Młodzieży oraz przez Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy. Spotkanie było związane z formami aktywizacji młodych ludzi w miastach zaangażowanych w organizację EURO 2012. Wśród delegatów z Ukrainy byli dyrektorzy szkół, przedstawiciele centrum doskonalenia nauczycieli i organizacji pozarządowych. Uczestnicy projektu spotkali się m.in. z przedstawicielami Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz organizacji zajmujących się aktywizacją młodzieży ( Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Fundacja Świat na „TAK”, Nigdy Więcej). Ważnym elementem projektu była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na Stadionie Narodowym.

Wizyta studyjna była kontynuacją rozpoczętego w czerwcu 2011 r. projektu “Young People – European Citizens, Local Activists, Partners in Programs – Before, During and After EURO 2012”, którego kolejny etap to seminarium w Kijowie w kwietniu br.