Deklaracja dostępności stron internetowych Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie dla Europejskiego Domu Spotkań w Warszawie

Zespół Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie 

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-02-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15, ostatnia aktualizacja w dn. 15.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Głuski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 831 15 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek przy ul. Długiej 18/20 w Warszawie:

Dojście pieszo od ul. Miodowej oraz Freta. Od strony ul. Miodowej na pl. Krasińskich przejścia dla pieszych z sygnalizacją dźwiękową oraz oznaczeniami na chodniku dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Z obu stron dojście może być utrudnione przez słupki parkingowe oraz podesty.

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdują się na pl. Krasińskich (50m) oraz przy pl. Bankowym (stacja metra Ratusz Arsenał, 300m, dostęp za pomocą schodów oraz wind, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych). Aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Obok budynku nie przebiega droga dla rowerów.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio pod budynkiem. Parking wewnętrzny, na dziedzińcu, nie posiada miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek przy ul. Smolnej 30 w Warszawie:

Dojście pieszo ul. Smolną, z obu stron chodnik jest wąski i nie posiada oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.

Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej - autobusowe i tramwajowe w Al. Jerozolimskich (100m) oraz przystanek kolei podmiejskiej Warszawa Powiśle (300m). Aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/ Dojście może być utrudnione przez słupki, schody i brak oznaczeń na chodnikach. Na dworcu Powiśle dostępne są windy dla osób na wózkach.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych dostępne są pod budynkiem (20m).

 

Wejście do budynku i strefa obsługi Gości

Budynek przy ul. Długiej 18/20 w Warszawie:

Wejścia do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (szerokość drzwi). Przyjmowanie Gości odbywa się w recepcji EDSM i portierni BURSY - w obu miejscach brak jest oznakowania na posadzce, możliwości obsługi w języku migowym. Wstęp z psem asystującym jest dozwolony. W części EDSM znajduje się winda, dostępna dla Gości, umożliwiająca dojazd na piętra schroniska. W recepcji EDSM dostępna jest pętla indukcyjna.

Budynek przy ul. Smolnej 30 w Warszawie:

Wejście usytuowane jest od strony ul. Smolnej, ze względu na czasowe zamknięcie placówki Goście nie są przyjmowani w tym miejscu. Prosimy o kontakt lub wizytę w budynku przy ul. Długiej 18/20 w Warszawie.

 

Pobierz Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego