Od ponad dwóch miesięcy gościmy w EDSM ukraińskie rodziny.  Oprócz noclegu i wyżywienia staramy się także zaspokajać codzienne potrzeby naszych Gości - sprawy urzędowe, wizyty u lekarzy, edukację dzieci. Ważną częścią naszej pracy są darczyńcy, którzy włączają się w działania przekazując dary rzeczowe albo organizując innego rodzaju pomoc. Poniżej zdjęcia części z darów zorganizowanych ich staraniem. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim! Szczególnie dziękujemy Pani Edycie Misalskiej wraz mieszkańcami Farnham w Wielkiej Brytanii - z przekazanej przez nich kwoty zamierzamy zakupić vouchery dla wszystkich Gości do wykorzystania w jednej z warszawskich galerii handlowych. Dziękujemy w imieniu naszych Gości!
 
We have been hosting Ukrainian families at EDSM for over two months. In addition to accommodation and meals, we also try to meet the daily needs of our guests - official matters, visits to doctors, education of children. An important part of our work are donors who get involved in activities by providing material gifts or organizing other types of help. Below are photos of some of the gifts they organized. Many thanks to everyone! We would especially like to thank Mrs. Edyta Misalska together with the residents of Farnham in Great Britain - from the amount they donated, we intend to purchase vouchers for all guests to be used in one of Warsaw's shopping malls. Thank you on behalf of our guests!