Do 20 kwietnia w warszawskich szkołach trwa akcja „Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki” – jest to zbiórka pieniędzy współorganizowana przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, wspierana przez Europejski Dom Spotkań Młodzieży i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Pieniądze zbierane są  dla  szkoły nr 5 w Krasnogoriwce, niewielkim mieście położonym w strefie wojny toczącej się na wschodzie Ukrainy, 20 km od okupowanego przez separatystów Doniecka. Przed wojną w mieście działało 5 publicznych szkół ogólnokształcących. Obecnie uczniowie, nauczyciele i personel wszystkich tych placówek zostali przeniesieni do jednego budynku szkoły nr 5. W szkole tej, na dwie zmiany, uczy się ponad 400 uczniów w wieku 6-17 lat. Ich rodzice z różnych względów nie zdecydowali się na opuszczenie miasta.

Wojna w Krasnogoriwce oznacza codzienne zagrożenie ostrzałem. Uczniowie często zmuszeni są chronić się w piwnicach budynku szkoły. Warunki w jakich się uczą i przebywają są skrajnie trudne. Budynek jest uszkodzony, brakuje wody, nie działa prawidłowo kanalizacja i ogrzewanie. Sytuację, w niewielkim stopniu, ratują elektryczne grzejniki i woda w cysternach.  Warszawscy uczniowie mają okazję pomóc swoim rówieśnikom, którzy niemal codziennie część lekcji odbywają w zimnych, nieogrzewanych pomieszczeniach i piwnicach.

Podczas akcji chcemy zebrać fundusze na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla uczniów: ciepłych śpiworów, kocy termicznych, apteczek, latarek, termosów, materacy oraz pomocy dydaktycznych. Aby pomoc była jak najbardziej skuteczna, potrzebne rzeczy zakupione zostaną na Ukrainie i przekazane bezpośrednio potrzebującym.

Pieniądze zbierane są do puszek w szkołach, można również dokonać wpłaty na konto
Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
ul. Sarmacka 14 m. 15
02-972 Warszawa
34 1140 1010 0000 5228 6800 1004
W tytule przelewu prosimy wpisywać: „Pomagamy Ukrainie”

www.pcpm.org.pl