W dniach 11-16 marca 2018r. w Rydze pracownicy EDSM uczestniczyli w seminarium organizowanym w ramach programu Fundacji Młodzieży Europejskiej (European Youth Foundation) Rady Europy. Głównym tematem  seminarium był rozwój pracy z młodzieżą, dostęp do informacji i praw człowieka.  To była pierwsza część projektu finansowanego przez Radę Europy i już we wrześniu EDSM współorganizuje regionalny trening w Połądze wraz z partnerami z Litwy i Łotwy.