Każda wymiana młodzieżowa powinna realizować założone w niej cele. Po zakończeniu wyjazdu najlepiej dokonuje się to podczas rozpowszechniania wiedzy, którą podczas wymiany mieli okazję zdobyć jej uczestnicy. Tym razem członkowie reprezentacji EDSM podczas wymiany Media and Youth. Where is the truth? zorganizowali warsztat dotyczący manipulacji w mediach i sposobów obrony przed tymi atakami. W warsztacie wzięli udział uczestnicy innego projektu EDSM - Akademii Młodego Dziennikarza. Poza wiedzą praktyczną, mieli oni okazję usłyszeć także bezpośrednią relację uczestników z wymiany i uczestnictwa w programie Erasmus+. Mamy nadzieję, że wiedza ta okaże się przydatna.

Więcej o projekcie:

Europejski Dom Spotkań Młodzieży jest partnerem wymiany młodzieżowej ERASMUS+ „Media and Youth. Where is the truth?”.

Celem projektu jest nauczenie młodzieży interakcji ze współczesnymi mediami, sposobów filtracji informacji, sposobów wpływu na media.

Wymiana odbędzie się w Kiszyniowie (Mołdowa), w terminie 5-13 listopada 2017r.