5 listopada 2017r. młodzież z Estonii, Rosji, Polski oraz Finlandii przybyła do Mołdawii, aby wziąć udział w międzynarodowym projekcie „Media nad Youth, where is the truth?”. Jego celem było rozwinięcie w uczestnikach umiejętności korzystania z mediów. Pierwszy dzień zakończył się przełamywaniem lodów do czego służyły gry towarzyskie.

Następny poranek rozpoczął się od pierwszego punktu programu. Uczestnicy, ośmieleni grami integracyjnymi, szczegółowo dowiedzieli się czym jest Youthpass i Erasmus+. Międzynarodowy zespół rozmawiał też o swoich oczekiwaniach oraz omówił wspólne reguły, które zostały zaakceptowane przez wszystkich uczestników. Ten dzień pozwolił młodzieży także na zaznajomienie się z różnymi modelami społeczeństwa poprzez symulacyjną grę Baffa-Baffa. Już o zmroku rozpoczęła się pierwsza część międzynarodowego, kulturowego wieczoru, który zorganizowały grupy z trzech państw: Polski, Finlandii i Estonii.  

Trzeciego dnia, 7 listopada, uczestnicy poznali genezę oraz zasady powstawania stereotypów. Dyskutowali również na temat wpływu mediów na temat: jakie instrumenty stosują różne źródła informacji, aby wpływać na społeczny punkt widzenia? Młodzież miała również okazję samemu przekonać się jak takie instrumenty działają w praktyce, aby dowiedzieć się więcej o tych metodach. Wieczorem rozpoczęła się druga już część międzynarodowego programu kulturalnego, którego organizatorami były grupy z Mołdawii i Rosji.

Następny dzień młodzież spędziła aktywnie w mieście Kiszyniowie. Cała grupa odwiedziła centrum Media Youth oraz szczegółowo zapoznała się z mołdawską kulturą, w czym pomogły zadania w formie CityQuest. Uczestnicy prowadzili wideo-wywiady z miejscowymi na temat: jak Mołdawianie oceniają stan mediów w swoim kraju?

Piątego dnia projektu młodzież uczyła się, że każdy stanowi jeden z medialnych kanałów przekazu i sam może wpłynąć np. na sytuację w mediach społecznościowych. Uczestnicy przygotowali również swoje zadanie domowe o oddziaływaniu mediów w swoich krajach, a także zapoznali się z ruchem #nohatespeechmovement oraz nakręcili krótkie, tematyczne filmy.

10 listopada był dniem pełnym twórczości – uczestnicy, za pomocą forum-teatru mogli swobodnie dyskutować o współczesnych problemach społecznych, które podlegają medialnej manipulacji. Potem każda z narodowych grup rozpoczęła pracę nad swoim własnym projektem wydarzenia.

Siódmego, ostatniego dnia, otwarta została galeria tych projektów, gdzie każdy z krajów mógł przedstawić swoje dzieło, które zostanie zrealizowane w każdym z państw uczestniczących – choć w ramach naszego projektu. Wymiana została zakończona wręczeniem certyfikatów Youthpass i grupowym uściskiem!
Więcej o projekcie:

Europejski Dom Spotkań Młodzieży jest partnerem wymiany młodzieżowej ERASMUS+ „Media and Youth. Where is the truth?”.

Celem projektu jest nauczenie młodzieży interakcji ze współczesnymi mediami, sposobów filtracji informacji, sposobów wpływu na media.

Wymiana odbędzie się w Kiszyniowie (Mołdowa), w terminie 5-13 listopada 2017r.