Europejski Dom Spotkań Młodzieży organizował wizytę przygotowawczą projektu „Media and Youth. Where is the Truth?” w ramach akcji KA1 programu Erasmus+ wraz z organizacja partnerskimi z Rosji, Mołdowy, Estonii i Finlandii. Podczas spotkania przygotowaliśmy program wymiany młodzieżowej oraz przedyskutowaliśmy kwestie organizacyjne oraz finansowe. Spotykamy się za miesiąc na wymianie młodzieżowej w Kiszyniowie!

 

Więcej o projekcie:

Europejski Dom Spotkań Młodzieży jest partnerem wymiany młodzieżowej ERASMUS+ „Media and Youth. Where is the truth?”.

Celem projektu jest nauczenie młodzieży interakcji ze współczesnymi mediami, sposobów filtracji informacji, sposobów wpływu na media.

Wymiana odbędzie się w Kiszyniowie (Mołdowa), w terminie 5-13 listopada 2017r.