Kolejne spotkanie studyjne Akademii Młodego Dziennikarza odbyło się 2 listopada 2017r. w siedzibie współorganizatora akademii tj. Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Spotkanie uświetnili swoja obecnością przedstawiciele młodzieżówek partii politycznych takich jak Młodzi Demokraci, Forum Młodych Ludowców, Forum Młodych Nowoczesnych oraz Młoda Prawica.  Młodzież dyskutowała o zaangażowaniu młodych w politykę, relacjach dziennikarze-politycy i specyfice politycznych organizacji młodzieżowych. Mamy nadzieję, że ta dyskusja zainspirowała naszych uczestników do pracy nad swoimi artykułami w temacie projektu tj. Młodzie ludzie w polityce. Jak z jej pomocą zmieniać świat?

Więcej o projekcie:

Jesienią 2017r. EDSM realizuje we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Stowarzyszeniem POLIS warsztaty dla młodzieży zainteresowanej dziennikarstwem pt. Akademia Młodego Dziennikarza. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych związanych ze szkolnymi gazetkami. Akademia ma na celu poprawę warsztatu dziennikarskiego młodych ludzi oraz zapoznanie ich ze współczesnym obrazem pracy dziennikarskiej. Warsztaty wieńczy publikacja materiałów stworzonych przez uczestników na temat "Młodzi ludzie w polityce. Jak z jej pomocą zmieniać świat?"

Akademia Młodego Dziennikarza 2017 - Portal warsztatów