W środę  16 listopada uczestnicy odwiedzili drugiego organizatora Akademii - Fundację Konrada Adenauera. Pani Hanna Dmochowska opowiedziała o historii fundacji, wprowadzila uczestników w politykę niemiecką, a także przedstawiła całe spektrum możliwości samorealizacji dla młodzieży w Fundacji Konrada Adenauera.

W tym samym dniu odbyło się także spotkanie z Panem Tomaszem Betką – trenerem, uczestnicy podzielili się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami w pracy nad artykułami, a także mogli się skonsultować z Panem Tomaszem w sprawie swoich prac.

PRZEJDŹ DO PORTALU AKADEMII