W środę 9 listopada Akademia udała się do muzeum Żydów Polskich „POLIN” gdzie uczestnicy zapoznali się z historią polskich Żydów w okresie międzywojennym oraz podczas II wojny światowej i po niej. Byliśmy zachwyceni oprowadzeniem Pani przewodnik Natalii, ze strony uczestników akademii pojawiło się dużo pytań. Ddwie godziny zwiedzania minęły bardzo szybko.

Dziękujemy muzeum za organizację wycieczki dla Akademii Młodego Dziennikarza!

W tym tygodniu AMD uda się do Fundacji Konrada Adenauera gdzie będziemy mieli możliwość zapoznać się z działalnością naszych partnerów, a także podzielimy się wynikami prac nad artykułami.

PRZEJDŹ DO PORTALU AKADEMII