Współpraca z Ukrainą

Na zaproszenie Urzędu Miasta Charkowa (Ukraina) czworo przedstawicieli z Warszawy wzięło udział w Międzynarodowym Obozie dla wolontariuszy EURO 2012. W skład delegacji weszli tegoroczni maturzyści - radni Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy oraz doradca MRW, pracownik Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży.

W trakcie trwania 17-dniowego obozu 64 wolontariuszy z kilku krajów, m.in. Portugalii, Mołdawii, Chin, Rosji, Bułgarii, Niemiec oraz Turcji, wspierali lokalnych wolontariuszy przy pracy w Strefie Kibica w centrum Charkowa. Do ich zadań należała pomoc językowa oraz organizacyjna na terenie strefy.Wyjazd był również doskonałą okazją do poznania innych kultur, nawiązania nowych znajomości i zdobycia doświadczenia w organizacji imprez masowych.

Obóz był finansowany przez władze lokalne Charkowa, a Urząd m.st. Warszawy pokrył m.in. koszty podróży wolontariuszy.

W dniach 24-28 kwietnia 2012 r. przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży wzięli udział w polsko-ukraińskim seminarium pt. „Rozwój wolontariatu poprzez działania szkolnych Euroklubów - Młodzi ludzie — przed, w czasie i po EURO 2012”, które było kontynuacją rozpoczętego w czerwcu 2011 r. projektu „Young People  - European Citizens, Local Activists and Partners in Programs before, during and after EURO 2012”.

W dniach 21-24 marca 2012 w Warszawie odbyła się polsko-ukraińska wizyta studyjna “EURO 2012: Ukrainian-Polish Youth Initiatives” współorganizowana przez Europejski Dom Spotkań Młodzieży oraz przez Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy. Spotkanie było związane z formami aktywizacji młodych ludzi w miastach zaangażowanych w organizację EURO 2012.