Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady  m.st. Warszawy – p. Dorota Szczuka oraz Doradca MRW – p.  Agata Jasińska z Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży wzięły udział w uroczystej sesji inauguracyjnej Młodzieżowej Rady Miejskiej Konstancina – Jeziorny, która odbyła się 27 listopada 2011 r. w Zespole Szkół nr 1 w Konstancinie – Jeziornej. Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy zyskała nowego Partnera do współpracy, powiększyło się również grono młodych aktywnych ludzi, którym rola i pozycja w młodzieży w naszych miastach nie jest obojętna. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta i Gminy.