“Mam czas na naukę, mam czas na pracę! Czyli studencki fundraising.”


24 marca br. w Starej Prochowni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej na warszawskiej Starówce odbyło się spotkanie panelowe poświęcone możliwościom zdobywania doświadczenia zawodowego, zarabiania pieniędzy przez młodych ludzi oraz łączenia tego z obowiązkami studenta i ucznia. Była to kolejna inicjatywa w ramach Go For It – eksperymentalnych mini projektów planowanych i realizowanych przez młodzież włączoną w działania w ramach projektu My Generation at Work programu URBACT II.

Współorganizatorem spotkania był Punkt Pośrednictwa Pracy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, który realizuje projekt "OHP jako realizator usług rynku pracy ". Projekt jest skierowany do młodzieży uczącej się lub poszukującej pracy w wieku od 15 do 25 roku, a jego celem jest umożliwienie dostępu młodzieży do kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji dotyczącej rynku pracy poprzez kompleksowe wsparcie młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrudnienia, kształtowania kariery zawodowej oraz samopoznania.

Połączyliśmy nasze pomysły i zaprosiliśmy młodzież szkolną, która w niedługim czasie stanie przed wyborem, co studiować, gdzie, jak pogodzić obowiązki na uczelni z chęcią lub wręcz koniecznością podjęcia pracy do udziału w kolejnym spotkaniu panelowym z „pracującymi studentami”. Podczas spotkania młodzi ludzie dowiedzieli się nie tylko, w jaki sposób szukać pracy, gdzie oraz na jakie przeszkody napotkają na początku swojej ścieżki, ale także otrzymali podstawową wiedzę w zakresie:


- CV i LM - moje pierwsze dokumenty aplikacyjne
- Moja pierwsza praca
- Internet niezbędnym narzędziem w poszukiwaniu pracy
- Bilans kompetencji -moje słabe i mocne strony
- Rozmowa kwalifikacyjna - jak się do niej przygotować
- Formy zatrudnienia
- Staż, praktyka, wolontariat