TRZY ŚWIĄTYNIE

Szlakiem wielkich religii monoteistycznych.

Program edukacyjny dla klas licealnych i gimnazjalnych

opracował przewodnik warszawski Pan Waldemar Zimny

 

 

 

Cele wycieczki edukacyjnej

 - uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy humanistycznej uczniów

 - pomoc w zrozumieniu wielokulturowości współczesnego świata

 -  poznanie największych religii świata poprzez bezpośredni kontakt z ich świątyniami i  autentycznymi wyznawcami

 -  uświadomienie związków i wzajemnego przenikania się religii monoteistycznych

 

Program sześciogodzinnej wycieczki edukacyjnej

 

Wprowadzenie do tematu Wielkich religii monoteistycznych

 Wskazanie różnic i podobieństw pomiędzy nimi – podejście  do zagadnienia Boga, czasu, powinności wiernych, prawd wiary, świętych ksiąg, etyki, moralności, obyczajów ……….

 Rys historyczny – czas powstania religii i jej przemiany

 Wizyta w meczecie  - spotkanie i rozmowa z imamem, poprzedzone jego prelekcją

 Wizyta w synagodze – spotkanie i rozmowa z rabinem, poprzedzone jego prelekcją

 Wizyta w cerkwi – spotkanie i rozmowa z księdzem prawosławnym, poprzedzone jego prelekcją

 

WYCIECZKA  SZLAKIEM BOHATERÓW

 KAMIENI  NA SZANIEC

 opracował przewodnik warszawski Pan Waldemar Zimny


PrPzejazd do Al.Szucha (przy okazji zwiedzanie i omówienie Dzielnicy Dyplomatyczno - Rządowej). Wizyta w Muzeum Pamięci Ofiar Gestapo

 2.      Przejazd Traktem Królewskim (trasa konwojów Pawiak-Gestapo) pod Arsenał  (po drodze pomnik Kopernika-omówienie akcji Alka; Pałac Blanka – miejsce śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego)

 3.       Arsenał. Omówienie Akcji pod Arsenałem

 4.      Przejazd pod Pawiak. Wizyta wewnątrz dla zorientowania w realiach represji okupacyjnych

 5.      Przejazd przez teren byłego getta, Pomnik Bohaterów Getta, nawiązanie do tematu martyrologii Żydów polskich

 6.      Powązki Wojskowe ze szczególnym uwzględnieniem kwatery Szarych Szeregów (grób Alka ,Rudego, Zośki,  prof. Kamińskiego, grób K.K. Baczyńskiego

 7.      Przejazd na Stare Miasto- zakończenie wycieczki przy Pomniku Powstania Warszawskiego i Małego Powstańca.  

 Istnieje możliwość zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego.