Czy wiecie, że Warszawa od 2002 r.  jest członkiem EUROCITIES? Organizacja powstała w 1986 r. i gromadzi ponad 130 miast, w tym 115 miast z państw Unii Europejskiej. Członkami EUROCITIES są samorządy miejskie miast, które uznawane są za ważne centra regionalne w wymiarze międzynarodowym.

Ponad 2,500 polityków miejskich, urzędników i ekspertów wymienia doświadczenia, uczy się i czerpie inspiracje dzięki kontaktom utrzymywanym w ramach sieci EUROCITIES. Korzyści, jakie czerpią miasta członkowskie – w zakresie rozwoju osobistego i instytucji, współpracy i funduszy unijnych – są bezpośrednie, szybkie i niezwykle wartościowe. Działania w EUROCITIES przebiegają na dwóch płaszczyznach. Jedną z nich jest udział w strukturach zarządzających i decyzyjnych, a drugą – uczestnictwo w forach tematycznych i grupach roboczych. Więcej na temat EUROCITIES tutaj >

W dniach 8-10 listopada 2017r. w Monachium odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. edukacji. Dzięki ścisłej współpracy z Urzędem m.st. Warszawy  Europejski Dom Spotkań Młodzieży miał okazję uczestniczyć w tym niezwykle inspirującym spotkaniu. 

Podczas wspólnych punktów spotkania przedstawiciele 19 miast zebranych w Monachium mieli okazję przedstawić najważniejsze aktualne tematy, wyzywania dot. dziedziny edukacji. Warszawa w chwili obecnej zmaga się z dwoma dużymi problemami – brakiem młodej kadry nauczycielskiej w szkołach, oraz rozprzestrzeniającą się ksenofobiczną postawą w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży. Główna część spotkania polegała na pracy w czterech 10 osobowych grupach – wizytach w różnych placówkach edukacyjnych (np. Centrum Edukacji Nieformalnej – Bildungs Lokale)  i była prowadzona metodą Critical Friend Review (CFR), która jasno określa rolę każdego członka grupy, pozwala na maksymalne zaangażowanie w temat i niezwykle owocną pracę. Efektem CFR są rekomendacje dla placówki.

Następne spotkanie zaplanowane jest w Tallinie, w maju 2018 r.

Więcej o metodzie Critical Friend Review (CRF – Krytyczna recenzja przyjaciela)

Metoda została opracowana stosunkowo niedawno w ramach EUROCITIES. Ma na celu zmianę postrzegania wizyt studyjnych, spotkań w różnych organizacjach/placówkach prezentowanych podczas wizyt studyjnych czy delegacji, nadaje się również do pracy przy projektach młodzieżowych.

 • Grupka maksymalnie 8-9 os (plus opiekun/organizator) odwiedza wybraną wcześniej placówkę/organizację. Przed spotkaniem uczestnicy otrzymują bazowe informacje mailowo, potem w formie krótkiej ogólnej prezentacji (struktura, formuły pracy itp.) zrobionej przez osobę reprezentującą daną instytucję.
 • Drugi krok to opracowanie pytań (ok 1,5h), jakie uczestnicy chcieliby zadać pracownikom, (bądź wychowankom, jeśli jest to szkoła), żeby poznać instytucję głębiej.
  W tym samym czasie następuje podział ról w grupie.
  2 os. będą przeprowadzały wywiad
  1 os. będzie pilnowała czasu (ok 30min na 1 wywiad, dobrze, żeby były co najmniej 2 wywiady z różnymi os. w jednej instytucji, pytania dla każdego przedstawiciela takie same)
  1 os. będzie moderatorem
  2 os. będą sporządzały notatki potrzebne do dalszej pracy
  Reszta to obserwatorzy, którzy mają za zadanie wyłapywać z zachowania pracowników obszary trudne, którym powinno się poświęcić więcej czasu.
 • Następny etap, to wizyta w danej instytucji, zwiedzanie jej i znów miejsce na krótką prezentację, tym razem bardziej szczegółową dot. działalności placówki.
 • Potem z zespołem przeprowadzającym wywiady zostają na kolejne rozmowy osoby wyznaczone przez placówkę. (najczęściej zespół nie zdąży zadać wszystkich pytań, ważne więc dobieranie ich na podstawie przebiegu wywiadu). Po każdym wywiadzie przeprowadzający go mają ok 10-15 min na krótkie omówienie tego, co usłyszeli.
 • Po kolejnym/kolejnych wywiadach grupa ma 1,5h na zrobienie szczegółowej analizy SWOT dla danej instytucji/placówki na podstawie swoich notatek i spostrzeżeń.
 • Następnie analiza SWOT jest wpisana w schemat +PLUS - co jest dobre (silne strony i szanse) i DELTA – co mogłoby być lepiej (przetransferowanie słabych stron i zagrożeń w szanse)
 • Ostatnie etapy to podsumowanie w grupie przeprowadzającej wywiad i na koniec podsumowanie z przedstawicielami placówki/organizacji.

 

Metoda pozawala wyłowić niezwykle istotne rzeczy w placówce/instytucji, o których istnieniu pracownicy/przedstawiciele często nie mają do końca świadomości.
Więcej o tej metodzie również w filmie: