W środę 16.09.2015 r. w ramach współpracy z Urzędem m.st. Warszawy gościliśmy w EDSM przyszłych trenerów „Nastolatka w samorządzie” – projektu realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Nastolatek w samorządzie to projekt realizowany od 2002 r. W ramach inicjatywy prowadzone są warsztaty samorządowe skierowane do uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty mają na celu zachęcenie młodzieży do działania i współdecydowania o swoim najbliższym otoczeniu. W nadchodzącej edycji przy projekcie będzie pracować zespół 14 trenerów, dzięki czemu mamy możliwość dotarcia do wszystkich klas pierwszych w warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych. Trenerzy, zatrudnieni przez CKS odbyli w EDSM szkolenie, w ramach którego prócz wiedzy merytorycznej nabyli umiejętności dotyczące aktywnych metod pracy warsztatowej.