Pomoc Warszawy dla Kijowa.
Projekt na rzecz dzieci, które straciły rodziców na Majdanie.

W dniach 16-29 lipca 2014 r. wypoczywały w Warszawie dzieci z Ukrainy, głównie z Kijowa, z rodzin poszkodowanych podczas wydarzeń na kijowskim Majdanie. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy w Warszawie i Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Polegał na zorganizowaniu edukacyjnych kolonii dla dzieci osieroconych w czasie walk na kijowskim Majdanie. Miasto sfinansowało (w kwocie 30 000 zł) 14-dniowy pobyt dla 30 osób (dzieci i ich opiekunowie, w tym matki osieroconych dzieci).

Organizatorem kolonii był Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20. Uczestnicy otrzymali noclegi, całodzienne wyżywienie oraz opiekę pedagogiczną. Wspólnie z Towarzystwem przygotowywany został szczegółowy, pełen atrakcji program pobytu grupy obejmujący m.in. takie miejsca jak: CNK, ZOO, Łazienki Królewskie, Zamek Królewski, cerkiew przy ul. Miodowej, HULA KULA, Wilanów, plaże nad Wisłą, Park Kultury w Powsinie, fabryka czekolady Wedel, park wodny. W większości miejsc uzyskano  deklaracje o nieodpłatnym udostępnieniu atrakcji dla gości z Ukrainy.

Uczestnicy kolonii (dzieci w wieku 7-12 lat) spotkali się również na zajęciach ze swoimi warszawskimi rówieśnikami – uczestnikami Programu „Lato w Mieście” podczas wspólnych zabaw i zawodów. Dzieci w wieku przedszkolnym (od opieką swoich mam) były objęte częściowo innym programem, bazującym na kontaktach z młodymi warszawskimi rodzinami – członkami i sympatykami Towarzystwa.


Projekt jest kolejnym konkretnym przykładem solidarnościowej pomocy m.st. Warszawy dla dzieci i młodzieży ukraińskiej w trudnym dla Ukrainy czasie.

zdj. m.in. R.Motyl, T.Demiańczuk, Urząd m.st. Warszawy