WARSZTAT DLA KANDYDATÓW NA RADNYCH
MŁODZIEŻOWEJ RADY M.ST. WARSZAWY III KADENCJI


W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem III kadencji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy wraz z Europejskim Domem Spotkań Młodzieży zorganizowały WARSZTAT DLA KANDYDATÓW NA RADNYCH MRW III KADENCJI, który odbył się 27 marca 2014 r. w godz. 14:00-17:00 w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży.

Organizacja spotkania była doskonalą okazją na pokazanie młodzieży przestrzeni miejskiej przyjaznej młodym mieszkańcom, ich działaniom i inicjatywom. Celem warsztatu była nie tylko integracja środowiska przyszłych Radnych MRW, ale także przybliżenie idei i zasad funkcjonowania rady, poznanie wyobrażeń przedstawicieli dzielnic nt. MRW oraz zebranie informacji dotyczących potrzeb przyszłych radnych MRW. Spotkanie rozwiało wątpliwości radnych MRD związane z pełnionymi w MRW funkcjami i pozwoliło na orientacyjne zaplanowanie przyszłych działań, które młodzież chciałaby podjąć poprzez bycie radnymi MRW.