W dniu 18 kwietnia 2013 roku mieszkanki Bursy Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Placówek Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży miały niepowtarzalną możliwość spotkania się osobiście z Posłem do Parlamentu Europejskiego Wojciechem Olejniczakiem.

Spotkanie rozpoczął dyrektor ZP EDSM Henryk Głuski, który przybliżył wychowankom postać posła Wojciecha Olejniczaka oraz powiedział kilka słów na temat Unii Europejskiej. Następnie głos zabrał poseł Wojciech Olejniczak. Powiedział, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej to historyczny sukces Polski. Unia jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Dzięki środkom europejskim jesteśmy w stanie dokonać największy w naszej historii skok cywilizacyjny.
 - Unia jest przede wszystkim szansą dla młodych. Tak mówiliśmy w 2003 roku podczas referendum akcesyjnego. I tak stało się po roku 2004. Młodzi tę szansę wykorzystali – powiedział poseł Olejniczak.

Poseł przedstawił również informacje na temat programu Erasmus. W programie tym bierze obecnie udział ok. 4 tys. uczelni z krajów uczestniczących w programie. Na stypendia Erasmusa wyjechało do tej pory ponad 2,5 miliona studentów z całej Europy, około 300 tysięcy nauczycieli akademickich i około 30 tysięcy innych pracowników uczelni. Od początku udziału Polski w Erasmusie za granicę wyjechało 123 tys. polskich studentów. Do Polski przyjechało 36 tys. erasmusowców. Według statystyk Komisji Europejskiej Polska jest piątym krajem jeśli chodzi o liczbę studentów wyjeżdżających na zagraniczne stypendia.

Po wypowiedzi posła Wojciecha Olejniczaka wychowanki bursy miały możliwość zadawania pytań. Pytały o to jak wygląda praca w Europarlamencie „od kuchni”, jak przyjmuje się akty prawne, jak przebiegają głosowania. Padały też pytania o renty i emerytury dla rolników. Wychowanki wykazały się znajomością bloga posła, nawiązując do publikowanych na nim tekstów.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Szkoda tylko, że spora grupa wychowanek Bursy nie mogła w nim uczestniczyć.