W ramach wieloletniej współpracy edukacyjnej Warszawy i Kijowa w dniach 7-12 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyły się architektoniczne warsztaty projektowe dla grupy uczniów i nauczycieli z Kijowskiego Liceum Budownictwa i Designu. Organizatorami przedsięwzięcia był Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie we współpracy z Europejskim Domem Spotkań Młodzieży. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Mimo odbywającego się w Polsce od 8 kwietnia br. Strajku Nauczycieli  Kadra TAB przeprowadziła kilkunastogodzinne warsztaty teoretyczne oraz praktyczne:

  1. Wykład „Style w architekturze od gotyku do klasycyzmu”- przygotowanie do zajęć na  Zamku Królewskim w Warszawie.
  2. Zajęcia na Zamku Królewskim "Motywy antyczne w dekoracji sal apartamentów króla Stanisława Augusta"
  3. Zajęcia z rysunku odręcznego "Zasady perspektywy dwu zbieżnej. Rysunek sześcianu w perspektywie dwu zbieżnej z wyobraźni", "Zasady wyznaczania cieni własnych i rzuconych. Rysunek z natury zestawu brył prostych".
  4. Praca z programem komputerowym AutoCAD „Zapoznanie z podstawami projektowania w programie AutoCAD”, „Rysunek detalu architektonicznego na podstawie dokumentacji fotograficznej”.

W programie pobytu grupy w Warszawie nie zabrakło zapoznania się z kulturą oraz architekturą warszawską, a warsztaty zakończyły się wręczeniem uczestnikom specjalnie przygotowanych przez TAB certyfikatów.