Europejski Dom Spotkań Młodzieży jest partnerem wymiany młodzieżowej „Re:Sound”

Wymiana młodzieżowa odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu programu Komisji Europejskiej „Erasmus+”

 Celem projektu jest nauczenie się rozumienia swojego ciała poprzez dźwięki i muzykę

Wymiana jest zorganizowana:

- Dla młodzieży w wieku 18-25 z Polski, Włoch, Węgier, Grecji, Austrii, Gruzji

- Miejsce: Neumarkt, Austria

- Termin: 12-18 maja 2019

- Working language -  English

Program pokrywa całkowicie koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz działania. Zwracane są także koszty podróży po odbyciu wymiany młodzieżowej.

Prosimy o wysłanie wypełnionych formularzy do 15 marca 2019r. - https://goo.gl/forms/hk5mMq2QgOn97Tvs1

INFOPACK tutaj