W dniach 1-8 stycznia 2019 roku  Miasto st. Warszawa zrealizowało projekt pomocowy „Warszawska pomoc nauczycielom ze wschodniej Ukrainy 2019”. W ramach projektu na zaproszenie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy do stolicy przyjechała 25 osobowa grupa nauczycieli i terenów z obwodu Donieckiego i  Ługańskiego. Wśród uczestników byli również przedstawiciele Narodowej Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, która jest partnerem w projekcie i była odpowiedzialna za rekrutację nauczycieli.

Założeniem projektu było wsparcie nauczycieli ukraińskich pracujących w szkołach w strefie działań wojennych w obwodzie Donieckim i Ługańskim poprzez konkretną pomoc psychologiczno-pedagogiczną przy jednoczesnym umożliwieniu Gościom poznania Warszawy, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i warsztatach artystycznych. Projekt  sprzyjał również budowaniu dobrych relacji sąsiedzkich między Polakami i Ukraińcami poprzez edukację.

2 stycznia 2019 r. odbyła się inauguracja projektu z udziałem Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pani Renaty Kaznowskiej. Spotkanie odbyło się w  Europejskim Domu Spotkań Młodzieży w Warszawie, w którym na czas realizacji działań projektowych zamieszkali uczestnicy. O stronę psychologiczno-pedagogicznego wsparcia zadbało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Zakres warsztatów psychologicznych obejmował m.in. profilaktykę stresu, budowanie strategii i ćwiczenie technik krótko i długofalowego radzenia sobie ze skutkami stresu oraz zarządzania własnymi emocjami w celu ochrony przed  skutkami przeciążenia stresem, a także praca nad własnym ciałem, emocjami, myślami, relacjami z innymi i własnymi zasobami energetycznymi.

W czasie pobytu nauczyciele ukraińscy prócz uczestnictwa w warsztatach we WCIES mieli okazję poznać niektóre  kluczowe instytucje edukacyjne miasta ( np. Centrum Nauki Kopernik). Realizowali również w aktywny sposób  program kulturalny (m.in. warsztaty artystyczne w Muzeum Narodowym, i zwiedzanie Warszawy z pokładu elektrycznego autobusu dzięki uprzejmości ZTM, uczestnictwo w koncercie kolęd w jednym z warszawskich kościołów).

Inicjatywa była naturalną kontynuacją poprzedniego projektu pomocowego „Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki”, zrealizowanego w 2018 roku (zbiórka pieniędzy na potrzeby uczniów szkoły podstawowej w Krasnogoriwce, położonej na linii frontu), a także wcześniejszych warszawskich projektów pomocowych (pobyt dzieci-sierot wojennych i ich matek w Warszawie, leczenie w warszawskich szpitalach młodych Ukraińców (poszkodowanych na Majdanie) oraz projektów edukacyjnych Warszawy i Kijowa (współpraca szkół zawodowych, młodzieżowych rad miast).

W roku 2019 wsparciem objęliśmy ukraińskich nauczycieli uczących w szkołach graniczących z frontem wojennym w Donbasie. Nauczyciele ci pracują w skrajnie trudnych warunkach, często zagrażających życiu i zdrowiu. Badania tej grupy, prowadzone przez ukraińskie uczelnie i organizacje pozarządowe, wskazują na duży stopień zestresowania i wypalenia zawodowego tej grupy oraz obniżenia jej aktywności dydaktycznej. Jedną z metod przeciwdziałania tym negatywnym skutkom może być czasowe oderwanie od pracy w strefie wojennej, profesjonalnie przeprowadzone warsztaty pozwalające na odstresowanie, nabycie nowych umiejętności pracy z uczniami i rodzicami, wymiana doświadczeń, poznanie kraju sąsiada-przyjaciela.