Pomoc Ukrainie

Warszawska pomoc

Na początku stycznia EDSM zorganizował pobytu ukraińskich nauczycieli w Warszawie.