Tylko tydzień pozostał do rozpoczęcia naszej wymiany młodzieżowej „(ME)dia and (YOU)th. Let’s build the tr(US)t” którą organizujemy wraz z Fundacją Wspólna Europa i Donetsk Youth Debate Centre w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.  Jesteśmy już po spotkaniach przygotowawczych grup narodowych. Uczestnicy omówili swoje zadania domowe i organizację wymiany, dowiedzieli się także od miejscowych ekspertów jak wygląda sytuacja w mediach Polski i Ukrainy.  Wszyscy nie możemy się doczekać spotkania!

Więcej o projekcie:

Europejski Dom Spotkań Młodzieży jest organizatorem oraz organizacją przyjmującą wymiany młodzieżowej "(ME)dia and (YOU)th. Let`s build the tr(US)t"

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dziennikarskich u młodych dziennikarzy z Polski i Ukrainy uczestników wymiany młodzieżowej oraz rozpoczęcie kształcenia myślenia krytycznego przy odbiorze informacji płynących z przekazów medialnych

Wymiana odbędzie się od 3 do 10 października 2018 r. w Warszawie.