Europejski Dom Spotkań Młodzieży poszukuje uczestników z Polski i Ukrainy na projekt wymiany młodzieżowej  „(ME)dia and (YOU)th. Let’s build the tr(US)t”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dziennikarskich u młodych dziennikarzy z Polski i Ukrainy uczestników wymiany młodzieżowej oraz rozpoczęcie kształcenia myślenia krytycznego przy odbiorze informacji płynących z przekazów medialnych

Wymiana dla początkujących dziennikarzy, blogerów influencerów w wieku  18-27  z Polski i Ukrainy

- Miejsce: Polska, Warszawa

- Termin:  3 -10 października 2018

- Język roboczy -  angielski. Produkt końcowy w ojczystym języku.

Program pokrywa całkowicie koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz działania. Zwracane są także koszty podróży po odbyciu wymiany.

Więcej informacji: mediaandyouth.github.io/

 

 

Więcej o projekcie:

Europejski Dom Spotkań Młodzieży jest organizatorem oraz organizacją przyjmującą wymiany młodzieżowej "(ME)dia and (YOU)th. Let`s build the tr(US)t"

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dziennikarskich u młodych dziennikarzy z Polski i Ukrainy uczestników wymiany młodzieżowej oraz rozpoczęcie kształcenia myślenia krytycznego przy odbiorze informacji płynących z przekazów medialnych

Wymiana odbędzie się od 3 do 10 października 2018 r. w Warszawie.