Dzielimy się wiedzą! 22 listopada 2018 r. w ramach programu Rady Europy wolontariusze projektu opowiedzieli o trudnościach i wyzwaniach znalezienia pracy dla młodych ludzi oraz o dostępie do informacji.  Studenci Zagraniczni Uniwersytetu Warszawskiego aktywnie uczestniczyli w debacie i chętnie wypowiadali się na ten temat.  Wtajemniczyliśmy ich także w przebieg seminarium regionalnego, które odbyło się 10- 15 września, 2018 w Połądze.