10 września 2018r . młodzież z Litwy, Łotwy i Polski przybyła do Połagi (Litwa), aby wziąć udział w seminarium regionalnym „Rozwój pracy z młodzieżą i dostęp młodzieży do praw i informacji”. Jego celem było przedstawienie ogólnych informacji o prawach młodzieży w kontekście praw człowieka, a także zapoznanie się młodzieży z pracą pracownika młodzieżowego w ramach Rady Europy. Projekt został sfinansowany programem Europejskiej Fundacji Młodzieży (Rada Europy)

Następny poranek rozpoczął się od pierwszego punktu programu. Uczestnicy, ośmieleni grami integracyjnymi, szczegółowo dowiedzieli się czym jest Rada Europy. Międzynarodowy zespół rozmawiał też o swoich oczekiwaniach oraz omówił wspólne reguły, które zostały zaakceptowane przez wszystkich uczestników. Ten dzień pozwolił młodzieży także na zaznajomienie się z różnymi opiniami na temat takich wątków jak prawa osób LGBT, kobiet, osób niepełnosprawnych, znalezienie pracy dla młodych ludzi - wszystkie wywołały liczne dyskusje

Trzeciego dnia, uczestnicy poznali co to jest myślenie krytyczne i jak pomóc młodym ludziom nie zostać okłamanymi przez media. Każda z grup narodowych przygotowała prezentację na temat manipulacji w mediach w ramach swojego kraju. W ten dzień mieliśmy możliwość obserwować także dzień kultur, każdy kraj przedstawił swoją kulturę i tradycję, nauczyliśmy się nowych słówek i śpiewaliśmy narodowe piosenki.

Następny dzień był podzielony. Najpierw młodzież dowiedziała się o prawach człowieka i miała możliwość przedstawić swoje życie i odczuć samodzielnie czym jest życie bez praw. Pogłębiliśmy także wiedzę na temat historii praw człowieka w Europie. Drugą połowę dnia młodzież spędziła aktywnie w mieście. Cała grupa odwiedziła Molo, zapoznała się z litewską kulturą, w czym pomogły zadania w formie CityQuest.

Ostatniego dnia projektu młodzież uczyła się, jak napisać swój projekt i stworzyła swoje wydarzenia w ramach projektu, uczestnicy przedstawili swoje dzieło, które zostanie zrealizowane w każdym z państw uczestniczących.

 

 

Więcej o projekcie:

Seminarium regionalne w Połądze  „Rozwój pracy z młodzieżą i dostęp młodzieży do praw i informacji” odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu programu Europejskiej Fundacji Młodzieży Rady Europy. Europejski Dom Spotkań Młodzieży organizuje wyjazd grupy z Polski na to przedsięwzięcie.

Celem projektu jest rozwój pracy z młodzieżą i poprawa dostępu młodzieży do praw i informacji, w tym przedstawicieli  grup niedostatecznie reprezentowanych: mniejszości etnicznych, imigrantów, osób wewnętrznie przesiedlonych, młodzieży z odległych regionów i obszarów wiejskich, młodzieży w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej.

Termin i miejsce seminarium: 10-16 września 2018 r., Połąga, Litwa