Przygotowujemy się do kolejnego naszego międzynarodowego projektu - w Połądze (Litwa), o dostępie do informacji o prawach człowieka wśród młodzieży. Seminarium odbędzie  10 – 15 września br. Już 16 sierpnia odbyło się spotkanie przygotowawcze grupy młodzieżowej wysyłanej przez EDSM.
Młodzi ludzie są nie tylko zmotywowani przedstawić swój kraj, ale także stać się integralną częścią seminarium. Życzymy powodzenia!

 

Więcej o projekcie:

Seminarium regionalne w Połądze  „Rozwój pracy z młodzieżą i dostęp młodzieży do praw i informacji” odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu programu Europejskiej Fundacji Młodzieży Rady Europy. Europejski Dom Spotkań Młodzieży organizuje wyjazd grupy z Polski na to przedsięwzięcie.

Celem projektu jest rozwój pracy z młodzieżą i poprawa dostępu młodzieży do praw i informacji, w tym przedstawicieli  grup niedostatecznie reprezentowanych: mniejszości etnicznych, imigrantów, osób wewnętrznie przesiedlonych, młodzieży z odległych regionów i obszarów wiejskich, młodzieży w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej.

Termin i miejsce seminarium: 10-16 września 2018 r., Połąga, Litwa