Seminaria European Youth Foundation

Dzielimy się wiedzą!

Wolontariusze projektu w ramach Rady Europy opowiedzieli o swoich doświadczeniach.

Seminarium Europejskiej Fundacji Młodzieży

Zapraszamy na podsumowanie naszego udziału w seminarium dotyczącym m.in. praw młodzieży.

Przygotowania do seminarium

Trwają ostatnie prace polskiej grupy nad wyjazdem na seminarium „Rozwój pracy z młodzieżą i dostęp młodzieży do praw i informacji”

Zapraszamy do udziału w seminarium w jęz. rosyjskim na temat pracy z młodzieżą.

Uczestniczyliśmy w seminarium dla pracowników młodzieżowych zorganizowanym przez European Youth Foundation.