POLSKI>

ENGLISH>

Европейский Дом Встреч Молодежи является организатором молодежного обмена „Media and Youth. Where is the truth?”

Проект финансирован программой Европейской Комиссии „Эрасмус+”

Ищем участников из Польши, которые хотят:

  • -Ознакомиться с инструментами влияния СМИ
  • -Освоить способы фильтрации информации, получаемой из СМИ и социальных сетей;
  • -Понять, как именно ТЫ можешь повлиять на СМИ
  • -Пустить знания в массы

 Молодежный обмен организован:

- для молодежи 18 – 25 лет из России, Польши, Молдовы, Эстонии, Финляндии

- в Кишиневе, Молдова

- 5 – 13 ноября 2017

- Рабочий язык – РУССКИЙ

Программа покрывает все расходы на питание, проживание. Расходы на проезд возвращаются программой после молодежного обмена

Заявки принимаются до 1 сентября 2017

Больше информации вы найдете тут

 

Europejski Dom Spotkań Młodzieży jest organizatorem wymiany młodzieżowej „Media and Youth. Where is the truth?”

Wymiana młodzieżowa odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu programu Komisji Europejskiej „Erasmus+”

 Celem projektu jest nauczenie młodzieży interakcji ze współczesnymi mediami, sposobów filtracji informacji, sposobów wpływu na media.

Wymiana jest zorganizowana:

- Dla młodzieży w wieku 18-25 z Polski, Rosji, Finlandii, Estonii, Mołdowy

- Miejsce: Kiszyniów, Mołdowa

- Termin: 5-13 listopada 2017

- Working language -  RUSSIAN

Program pokrywa całkowicie koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz działania. Zwracane są także koszty podróży po odbyciu wymiany młodzieżowej.

Prosimy o wysłanie wypełnionych formularzy do 1 września 2017r. - formularz.

Więcej informacji na temat tej wymiany młodzieżowej znajdziecie w infopacku.

 

European House of Youth Meetings is organizing a youth exchange “ Media and Youth. Where is the truth?”

The Youth Exchange is financed by European Comission program “Erasmus+”

The main goal of the project is to teach young people how to interact with medias, they ways of information filtering, and how YOU can influence mass media.

The youth exchange organized for

  • Young people, aged 18-25 from Poland, Russia, Finland, Estonia, Moldova
  • In Chisinau, Moldova
  • 5-13 November 2017
  • Working language – RUSSIAN

The program covers all the food and accommodation costs of the YE. The travel costs are reimbursed after the action.

Please send us your filled in questionnaire till 1st September

More information here

 

 

 

 

 

Dzieje się w EDSM

Media And Youth. Where is the truth?

27-07-2017

Русскоязычный молодежный обмен в Молдове, ищем участников из Польши!  Требования 18 - 25 лет и интерес к СМИ в Польше. Заявки принимаются до 1 сентября!

Czytaj więcej

Wizyta przygotowawcza projektu

27-07-2017

Zakończyliśmy wizytę przygotowawczą projektu "Explore common roots for not being rude"

Czytaj więcej

We are all equal in creativity - poznajemy się

26-07-2017

Relacja ze spotkania przygotowawczego uczestników projektu.

Czytaj więcej

Szukamy uczestników projektu!

29-06-2017

Call for participants:  “Explore common roots for not being rude” Dołącz do wymiany młodzieżowej! Warszawa, 3-10 września 2017.  

Czytaj więcej