Mniej niż tydzień pozostał do rozpoczęcia naszej wymiany młodzieżowej „Explore common roots for not being rude”. Jesteśmy już po spotkaniach przygotowawczych grup narodowych. Uczestnicy omówili swoje zadania domowe i organizację wymiany. Wszyscy nie możemy się doczekać spotkania w niedzielę!

Więcej o projekcie:

Europejski Dom Spotkań Młodzieży jest organizatorem oraz organizacją przyjmującą wymiany młodzieżowej „Explore common roots for not being rude”.

Wymiana młodzieżowa odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu „Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży”.

Celem projektu jest zjednoczenie uczestników wymiany młodzieżowej poprzez odkrywanie wspólnych korzeni w historii w celu zwalczania dyskryminacji, promowania równości i porozumienia. Nauczenie młodych ludzi rozwiązywania sytuacji konfliktowych, inspirowanie ich by stali się ambasadorami pokoju w swoim środowisku.

Wymiana odbędzie się od 3 do 10 września 2017r. w Warszawie.