Uczestnicy Akademii Młodego Dziennikarza pracują nad swoimi artykułami! W międzyczasie aktywnie uczestniczą w wizytach studyjnych

W dniu 23 października Akademia zawitała do Onet.pl. Z młodzieżą się  spotkali dziennikarze Janusz Schwertner, Edyta Żemła i Marcin Wyrwał. Na początku była krótka wycieczka po redakcji, a potem głębsze rozmowy na temat wyzwań współczesnych dziennikarzy. A na koniec uczestników oczekiwała niespodzianka - w kuluarach Onet.pl spotkali Dawida Podsiadło. Oczywiście nikt nie mógł przegapić możliwości zrobienia sobie zdjęcia z gwiazdą

30 października uczestnicy zebrali się w EDSM, żeby omówić pomysły na tematy swoich artykułów, oraz stworzyć własną redakcję i podzielić w niej role. Tematy zostały już omówione, redaktorzy muszą tylko napisać swój artykuł i dostać zgodę redaktora na publikację w gazecie Akademii!

8 listopada EDSM przygotował dla młodzieży wielostopniowe spotkanie. Na początku uczestnicy projektów międzynarodowych organizowanych przez EDSM opowiedzieli o swoim doświadczeniu i o wymianach młodzieżowych w których uczestniczą. Następnie Pani Angelika Tracz ze stowarzyszenia Demagog.pl opowiedziała o Akademii- Fact-Checkingu i sposobach na to jak przeciwstawiać się fake-newsom we współczesnych mediach.

13 listopada z kolei Akademia gościła w Fundacji Konrada Adenauera w Polsce - współorganizatora AMD. Spotkanie w siedzibie fundacji obejmowało rozmowę z p. Zofią Czekalską ps. "Sosenka", uczestniczką Powstania Warszawskiego, Tomaszem Kacprzakiem, działaczem społecznym i lokalnym oraz Andriiem Romanchukiem, Ukraińcem żyjącym w Polsce i działającym m.in. w Forum Młodych Lewiatan. Wspólnie rozmawiano o przejawach współczesnego patriotyzmu. Był także czas aby przybliżyć uczestnikom inne działania fundacji.

 

A już niebawem kolejny weekend warsztatowy! W następnym tygodniu uczestnicy będą kończyć przygotowywane przez nich artykuły.