Drugi weekend warsztatowy Akademii Młodego Dziennikarza dobiegł końca. W piątek i sobotę Akademia omawiała tematy artykułów oraz toczyły się debaty filozoficzno- społeczne. Dwa dni owocnej pracy (17-18.11.2017) zakończyły się wyłonieniem załogi wspólnej redakcji. Zadaniem uczestników było stworzenie prawdziwej redakcji, w której każdy odnajdzie się w swojej roli i będzie ją pełnił do końca Akademii. Następnie uczestnicy podczas kolegium redakcyjnego wyznaczyli deadline napisania artykułów i stworzenia gazety. Mamy nadzieję, że za kilka tygodni światło dzienne ujrzy wynik ich pracy - wydawnictwo w temacie Akademii czyli: Młodzi ludzie w polityce. Jak z jej pomocą zmieniać świat?

Więcej o projekcie:

Jesienią 2017r. EDSM realizuje we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Stowarzyszeniem POLIS warsztaty dla młodzieży zainteresowanej dziennikarstwem pt. Akademia Młodego Dziennikarza. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych związanych ze szkolnymi gazetkami. Akademia ma na celu poprawę warsztatu dziennikarskiego młodych ludzi oraz zapoznanie ich ze współczesnym obrazem pracy dziennikarskiej. Warsztaty wieńczy publikacja materiałów stworzonych przez uczestników na temat "Młodzi ludzie w polityce. Jak z jej pomocą zmieniać świat?"

Akademia Młodego Dziennikarza 2017 - Portal warsztatów