Akademia Mlodego Dziennikarza nie skończyła się na wręczeniu dyplomów. Częśc uczestników spotkała się ponownie, tym razem na lekcji o Profesorze Władysławie Bartoszewskim 22 marca w kinie Atlantic. Wydarzenie to było współorganizowane przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzeć film o życiu profesora, a także zainspirować się opowieściami o nim. Z okazji 95. rocznicy urodzin usłyszeli dużo ciekawych historii o osobowości Władysława Bartoszewskiego, co mamy nadzieję będzie inspiracją do nowych dziennikarskich materiałów. Był także czas na omówienie we własnym gronie dotychczasowy osiągnięć oraz przedstawienie planów na przyszłość naszych absolwentów.