W dniach 16-26 sierpnia Stowarzyszenie Edukacja i Nauka zorganizowało w Warszawie obóz letni dla młodzieży z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Uczestnicy obozu korzystali z noclegów w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży, a także odbywali tu szkolenia i warsztaty.

Celem projektu było umożliwienie pobytu w Polsce młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi (Brasław i okolice), Ukrainy (Dobromil) i Rosji (Omsk i Abakan oraz okolice), która do tej pory nie miała okazji jej odwiedzić, dostarczenie wiedzy przydatnej młodym uczestnikom dla podniesienia ich osobistych kompetencji jako liderów, pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem polskim, poszerzenie wiedzy na temat polskiej historii, tradycji i dziedzictwa narodowego oraz umożliwienie nawiązania i kontynuowania aktywnych kontaktów pomiędzy młodzieżą polonijną a ich polskimi rówieśnikami w czasie trwania obozu, a także po jego zakończeniu. (źródło: www.stowarzyszenie.edu.pl)