Europejski Dom Spotkań Młodzieży jest partnerem wymiany młodzieżowej „Y.E.A.H! – Youth, Employment, Activism, Hard Work!”

Wymiana młodzieżowa odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu programu Ukraińsko-Polskiej Rady Wymiany Młodzieży finansowane przez Ministerstwo Młodzieży i Sportu w Ukrainie

 Głównym celem projektu jest zapoznanie uczestników wymiany młodzieży z formami aktywnego obywatelstwa i ich wpływem na konkurencyjność młodzieży na rynku pracy, a także rozważenie problemów w zakresie zatrudnienia młodzieży na Ukrainie i w Polsce w ramach tego projektu

Wymiana jest zorganizowana:

- Dla młodzieży w wieku 18-30  z Polski i Ukrainy

- Miejsce: Winnica, Ukraina

- Termin: 14-22 lipca 2019

- Working language -  English

Program pokrywa całkowicie koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz działania

Zwracane są także koszty podróży po odbyciu wymiany młodzieżowej dla uczestników z Polski – 100 EUR, dla uczestników z Ukrainy – 1000 UAH

Prosimy o wysłanie wypełnionych formularzy do 10 czerwca 2019r. – infopack tutaj