This year European House of Youth Meetings is  organizing  and hosting the youth exchange project “Explore common roots for not being rude”

The youth exchange is sponsored by “Polsko-Ukraińska rada wymainy młodzieży” ( Polish-Ukrainian Youth Exchanges council.)

The main objectives of the projects are: to explore common roots in the history and unite participants of the youth exchange to promote peace-building, anti-discrimination, equality and non-violent communication principals; to make participants know how to resolve conflict situations, inspire youngsters to become ambassadors of Peace in their communities.

The Youth Exchange is organised for young people:

  • aged 19-24 from Poland and Ukraine
  • will take place in Warsaw, Poland
  • 3-10 September 2017.

Here you will find more details about the YE: INFOPACK. But the important thing that the participation is free of charge and covers all the expenditures. If you want to learn more just check the Infopack. If you want to participate, please fill in the questionnaire.

The deadline is 12th July.   

 

PL:

Europejski Dom Spotkań Młodzieży jest organizatorem oraz organizacją przyjmującą wymiany młodzieżowej „Explore common roots for not being rude”

Wymiana młodzieżowa odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu „Polsko-Ukraińska rada wymiany młodzieży”

 Celem projektu jest zjednoczenie uczestników wymiany młodzieżowej poprzez odkrywanie wspólnych korzeni w historii w celu zwalczania dyskryminacji, promowania równości i porozumienia, nauczenie młodych łudzi rozwiązywania sytuacji konfliktowych, inspirowanie młodych ludzi by stali się ambasadorami pokoju w swoim środowisku.

Wymiana jest zorganizowana:

- Dla młodzieży w wieku 19-24 z Polski i Ukrainy

- Warszawa, Polska

- 3-10 września 2017

 Program pokrywa całkowicie koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz działania. Zwracane są także koszty podróży po odbyciu wymiany młodzieżowej.

Prosimy o wysłanie wypełnionych formularzy do 12 lipca 2017r. - formularz.

Więcej informacji na temat tej wymiany młodzieżowej znajdziecie w infopacku.