„Edukacja dla Obywatelstwa Demokratycznego: Ukraińsko-Polskie Inicjatywy Edukacyjne”

W dniach 19-23 marca 2013 r. Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie we współpracy z Gabinetem Prezydenta m.st. Warszawy zorganizował wizytę studyjną pt. „Edukacja dla Demokratycznego Obywatelstwa: Ukraińsko-Polskie Inicjatywy Edukacyjne”, która była kontynuacją rozpoczętego w 2011 roku projektu “Young People – European Citizens, Local Activists, Partners in Programs – Before, During and After EURO 2012”, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Batorego.

Uczestnikami wizyty byli nauczyciele, edukatorzy oraz dyrektorzy szkół z Kijowa, Charkowa oraz Kamieńca Podolskiego.  Podczas spotkania w Warszawie, goście mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy, Stowarzyszenia „Nigdy więcej” oraz Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci” oraz Pełnomocnikiem Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Niezwykle istotnym elementem każdej wizyty są spotkania w warszawskich szkołach średnich, które w swoim programie mają bogatą ofertę zajęć i aktywności dla uczniów. Tym razem grupę z Ukrainy przyjęło VII LO im. Juliusza Słowackiego oraz XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.