W dniach 30-31 sierpnia br. Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy spotkała się z przedstawicielami Młodzieżowych Rad Łodzi, Krakowa i Szczecina (konferencja WŁKS). Celem spotkania było wypracowanie porozumienia dotyczącego współpracy ww. miast w zakresie działania młodzieżowych rad, realizacji projektów młodzieżowych, wzajemnego wspierania działalności i wymiany dobrych praktyk. Uczestnicy spotkania byli zakwaterowani w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży, tam też odbywały się spotkania robocze dot. treści Porozumienia.

Dokument został podpisany 31 sierpnia br. podczas oficjalnego spotkania czterech młodzieżowych rad w Pałacu Kultury i Nauki.

Kolejne spotkanie jest zaplanowane na koniec roku w Szczecinie. Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy zamierza przedstawić podczas ww. spotkania propozycję wspólnego projektu, który może zostać zrealizowany w ramach podpisanego porozumienia.