Warsztaty dla Młodzieżowej Rady Miasta odbyły się w dniach 9-10 marca 2013 r. w ośrodku konferencyjnym ARKADIA w Kazimierzu Dolnym. W warsztacie wzięło udział 12 Młodzieżowych Radnych wraz z doradcą – Panią Agata Jasińską (z Europejskiego Domu Spotkań z Młodzieżą). Program warsztatu został opracowany na podstawie rozmowy z Młodzieżowymi Radnymi oraz na podstawie ankiety, którą trenerki rozesłały do uczestników warsztatu z prośba o uzupełnienie.

Na tej podstawie wyznaczono cele warsztatu:

 1. Integracja młodzieżowych Radnych, zbudowanie zespołu.
 2. Zapoznanie ze statutem MRW, w szczególności w zakresie:
  - funkcji i zadań MRW
  - praw i obowiązków Radnych
 3. Wypracowanie wewnętrznego regulaminu MRW
 4. Poznanie i zrozumienie projektowej metody pracy
 5. Wypracowanie pomysłów na działanie MRW do końca kadencji
 6. Weryfikacja harmonogramu działań MRW i podział odpowiedzialności.

Na zrealizowanie powyższych celów trenerki miały do dyspozycji 13 godzin zegarowych, podczas których aktywnymi metodami warsztatowymi zapoznały uczestników ze statutem MRW i metodą projektową, wypracowały z młodzieżowymi radnymi nowe pomysły na działania, harmonogram i podział na zespoły. 

Oto wnioski prowadzących ze zrealizowanych warsztatów:
- Podczas warsztatów uczestnicy poznali się. (m.in. imiona, co lubią, czym się interesują)
- Aktywne metody kształcenia sprawiły, że członkowie MRW wyszli z roli radnego. Widoczne było odrzucenie pozy „ważniaka” i formalnego nastawienia.

Dzięki temu uczestnicy mogli swobodnie komunikować się między sobą, co widoczne było w efektach prac zespołowych.
- Efektem warsztatów było zorganizowanie przez młodzież spotkania roboczego, na którym wypracują dalsze kroki działania.
- Młodzież była zaangażowana w te ćwiczenia, które sprawiały im radość. Zaangażowanie widoczne było w atmosferze panującej w grupie.
- W trakcie warsztatów zniknął podział na grupy osób przychodzących regularnie na sesje i nie przychodzących. Każdy dał z siebie wszystko.
- Dokumenty będące podstawą MRW są napisane niezrozumiałym dla młodzieży językiem.
- Pojawiła się potrzeba ukonstytuowania wewnętrznego regulaminu MRW, który będzie odpowiadał na potrzeby młodzieży i będzie przystępnie napisany.


Ocena warsztatów przez młodzież:
Na zakończenie warsztatów młodzieżowi radni zostali poproszenie o wypisanie elementów warsztatów, które ich zdaniem były największym plusem warsztatów i minusem.

Oto ich odpowiedzi:

 

Koperty z „minusem” warsztatów:

·         Brak zaangażowania niektórych uczestników

·         Okropne ogrzewanie

·         Brak zastrzeżeń *2

·         Zajęcia drugiego były równie potrzebne, ale dnia pierwszego, ale mniej ciekawe

·         NOPE

·         W sumie to nie ma, ale ta dziwna gra muzonga

·         Niektóre ćwiczenia – to z rysowaniem  zapamiętywaniem

·         Gra el Mundo Maya

·         To, że warsztat trwał tak krótko

·         Kalambury ze statutem

 

Koperty z „plusem” warsztatów:

·         Poznanie innych, integracja *11

·         Kalambury

·         Poznanie statutu *3

·         Wdrożenie w prace MRW

·         Całokształt zajęć

·         Burza mózgów i zbieranie pomysłów

·         Zajęcia z tworzenia własnej firmy (metoda projektowa)

·         Możliwość współpracy w różnych grupach

·         Rozwiązanie niektórych problemów

·         Zdobycie wiedzy

·         Ośrodek i jedzenie

 

 

Rzeczy, które odkryłem/odkryłam lub poznałem/poznałam podczas trwania warsztatów:

 • Informacje nt. radnych *2
 • Że tyle nie łączy z członkami MRW
 • Statut MRW *3
 • Staże dla licealistów – jak wiele pomysłów i projektów mamy
 • Że mamy tak dużo nowych pomysłów *4
 • Deklaracja do działania niektórych radnych
 • Jak fajnie umiemy się bawić i rozmawiać, gdy się otworzymy i „wyrzucimy” opory
 • Sposoby organizacji pracy / projektu *5
 • Pomysły na warsztaty stworzone z ulubionych miejsc i zainteresowań
 • Projekty, o których wcześniej nie wiedziałam
 • Otwartość wszystkich radnych MRW
 • Szukać najprostszych rozwiązań, te okazują się najskuteczniejsze
 • Potrafimy ułożyć prace MRW
 • Nie chcemy się angażować w nowe działania, a chcemy kończyć stare pomysły na 

Na podłodze leżały dwie plansze z wypisanymi stwierdzeniami tyczącymi się samopoczucia uczestników warsztatu oraz stan ich wiedzy i umiejętności po warsztacie.

Kto zgadzał się z poszczególnym stwierdzeniem wpisywała obok swoje imię. 

•    Lepiej rozumiem statut MRW – 8 osób
•    Czuje się lepiej w tej grupie – 9 osób
•    Dowiedziałam/łem się czegoś nowego o członkach MRW – 8 osób
•    Podniosłem/lam swoje umiejętności pracy w grupie – 2 osoby
•    Czuje energie i motywacje do działania – 7 osób
•    Mam nowe pomysły – 6 osób
•    Osiągnąłem/łam swoje cele wpisane w balon – 10 osób
•    Jestem zmęczony/na – 6 osób
•    Straciłem/łam tu czas – 0 osób

REKOMENDACJE PROWADZĄCYCH:
- Róbcie to, co sprawia Wam radość.
- Działania łączcie ze swoimi zainteresowaniami.
- Bazujcie na tym co macie (kompetencje, kontakty, ulubione miejsca)
- Ustalcie harmonogram działań i rozpiszcie go metodą projektową.
- Wybierzcie szefa każdego projektu
- Oprócz sesji rady organizujcie spotkania robocze i spotkania towarzyskie odpowiadające waszym zainteresowaniom.
- Harmonogram działań spróbujcie odnieść do celów i zadań wskazanych w statucie (efektów pracy wiosek – czerwone, żółte i zielone kartki)
- Stwórzcie bank pomysłów, który będzie rezerwą i dodatkiem do priorytetowych działań. Może stanowić punkt wyjścia do planu na przyszły rok.
- W zespole każdy jest równie ważny i równie odpowiedzialny za działania. Nie zrzucajcie odpowiedzialności na 1 członka zespołu.
- Wyjazd na warsztaty udowodnił, że MRW ma fundusze i może nimi dysponować. Zastanówcie się jak to mądrze wykorzystać.