17 czerwca 2011 r.  w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży odbyły się warsztaty samorządowe dla Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy prowadzone przez Małgorzatę Waszczuk i Natalię Pamułę z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Podczas warsztatów poruszono m.in. następujące zagadnienia:
- Rola Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.
- Ustrój m.st. Warszawy.
- Możliwości wpływania na decyzje miejskich urzędników i radnych.
- Organizacje pozarządowe i możliwości współpracy z trzecim sektorem.

Warsztaty otworzyły przestrzeń do dyskusji i refleksji nad funkcją Młodzieżowej Rady Miasta st. Warszawy, były inspiracją do podejmowanych w przyszłości zadań oraz wyposażyły młodych radnych w wiedzę, która ułatwi realizację projektów młodzieżowych.