Spotkanie odbyło się 27 stycznia 2015r. z udziałem przedstawicieli instytucji edukacyjnych, młodzieży biorącej udział w projekcie My Generation at Work a także instytucji   wspierających przedsiębiorczość ludzi młodych. Spotkanie było zaplanowanym elementem związanym z przebiegiem projektu MG@W. Młodzież  przedstawiła swoje realizacje od początku trwania projektu w Warszawie. Każdy z uczestników opowiedział o swojej działalności i pomysłach. Dyskusja obejmowała pomysły instytucji edukacyjnych i urzędów miejskich oraz aktualne działania miasta.

Na spotkaniu została przedstawiona przez Piotra Mączkowskiego prezentacja LAP (Lokal Action Plan) oraz filmy promocyjne wspierające przedsiębiorczość, filmy omówił i pokazał Kamil Bukalski.

{videobox}J-UPSIkRqUI{/videobox}

{videobox}8P0Cys1WD1w{/videobox}


Omówiliśmy też planowany wyjazd na konferencje w dniach 2-4 marzec 2015 w Rotterdamie. Konferencja będzie podsumowaniem projektu. Dyskusja dotyczyła także aktualnych oczekiwań i potrzeb młodzieży. Przedstawiciele instytucji edukacyjnych przedstawiali swoje stanowisko, młodzież dodawała do tego swoje pomysły i potrzeby. MG@W jest projektem integrującym pomysły, które chcielibyśmy wdrażać w Warszawie.

Śniadanie projektowe urozmaicił nam wyśmienity catering i dyskusja w twórczej atmosferze. (sr)

Ściągnij Lokalny Plan Działania TUTAJ