MIĘDZYNARODOWY WARSZTAT W RAMACH MY GENERATION AT WORK WRESZCIE W WARSZAWIE!!

W dniach 23-24 września br. w Starej Prochowni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej odbył się kolejny międzynarodowy warsztat w ramach projektu My Generation AT Work programu URBACT II Unii Europejskiej. Podczas dwudniowego spotkania przedstawiciele z Rygi, Rotterdamu, Tampere, Gdańska oraz Mariboru i Warszawy dyskutowali m.in. nad sposobami zwiększenia zaangażowania młodzieży w realizację projektu i zatrzymanie tego zaangażowania na czas pracy projektowej.

Warszawa występowała  w roli eksperta, ponieważ zespół projektowy, w którego skład wchodzą głównie młodzi wolontariusze, a który został stworzony na początku realizacji projektu doskonale funkcjonuje i pracuje wciąż w tym samym składzie i z równie imponującym zaangażowaniem ze strony młodych przedstawicieli m.st. Warszawy. Poruszono również temat kontynuacji działań projektowych po zakończeniu My Generation At Work – Lokalnych Planów Działania będących gwarancją ciągłości podjętych aktywności. Uczestnicy warsztatu mieli też okazję zwiedzić Centrum Przedsiębiorczości Smolna.