Kolejne spotkanie LSG projektu My Generation at Work w EDSM.
17 stycznia Grupa Robocza projektu spotkała się w ZP EDSM w celu podsumowania powstałego szkicu Lokalnego Planu Działania oraz zaprezentowania partnerom projektu (Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy) rezultat realizacji kolejnego pomysłu na mini projekt GFI – film promujący staże/praktyki młodych ludzi. Tym razem udział w mini projekcie wzięli  uczniowie  Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie, którzy odbywają praktykę zawodową w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży. Zapraszamy do obejrzenia tego krótkiego, który został przygotowany przez młodzież uczestniczącą w projekcie!  ZOBACZ FILM TUTAJ