Kolejny film w ramach Go For It My Generation at Work nakręcony!


18 października wraz z Ekipą Projektową My Generation at Work nakręciliśmy kolejny film z cyklu „Jeden dzień z życia praktykanta/stażysty w…” . Materiał, który powstanie będzie szansą na pokazanie możliwości odbywania praktyk oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, które bardzo aktywnie włączane są w różnego rodzaju programy związane z praktykami zawodowymi.

Przyjrzeliśmy się pracy Darka i Kamila z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie, którzy odbywają praktykę zawodową w Europejskim Domu Spotkań Młodzieży. EDSM bardzo chętnie włącza się w programy praktyki osób niepełnosprawnych. Dzięki takim przedsięwzięciom młodzi ludzie otrzymują szansę doświadczenia prawdziwej pracy w konkretnym zawodzie oraz oceny swoich możliwości i zainteresowań. Promocja aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest w dzisiejszych czasach niezwykle ważna. Warto więc promować takie projekty i zachęcać szkoły oraz różne instytucje do włączania się w nie umożliwiania rozwinięcia skrzydeł młodych mieszkańców naszego miasta.