Projekt MY GENERATION AT WORK  wystartował! Pierwsze spotkanie – Maribor w Słowenii.


W dniach 17-19 kwietnia br. w Mariborze w Słowenii odbył się pierwszy z pięciu międzynarodowych warsztatów dla 12 miast partnerskich (Gdańsk, Glasgow, Maribor, Braga, Ryga, Tampere, Rotterdam, Tesaloniki, Walencja, Braga, Turyn, Warszawa) projektu My Generation at Work programu URBACT II Unii Europejskiej realizowanego w Warszawie przez Europejski Dom Spotkań Młodzieży. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2013-2015 i będzie kontynuacją pierwszej edycji My Generation.

Tym razem partnerzy projektu pracują nad poprawieniem sytuacji zatrudnienia młodych ludzi na rynku pracy w swoich miastach. Podczas dwudniowego spotkania w Mariborze międzynarodowi eksperci projektu (m.in. Piotr Wołkowiński z Gdańska, Robert Arnkill z Tampere w Norwegii) przeprowadzili kilka warsztatów, dotyczących pracy nad małymi eksperymentalnymi projektami w ramach Go For It, Social Innovation Spiral a także dotyczących różnic kulturowych, pracy w grupach mieszanych i integracji. Ważnym elementem spotkania był panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych sektorów miejskich z Mariboru (Multi-Stakeholder Workshop) podczas którego każdy z panelistów poruszył jedną najważniejszą dla niego kwestię problemową, z którą zmierzyli się uczestniczy warsztatu podczas pracy w grupach międzynarodowych.  Podczas spotkania w Mariborze każdy partner miał również okazję przedstawić własne projekty realizowane bądź planowane w ramach Go For It, co pozwoliło poznać wiele nowych pomysłów, które w przyszłości można zrealizować również w naszym mieście.

W Warszawie młodzież przygotowuje i realizuje obecnie 3 projekty w ramach GFI:
1.    „Jeden dzień w pracy stażysty w…” - cykl filmów promujących postawę przedsiębiorczą wśród młodzieży.
2.    „Mam czas na naukę, mam czas na pracę – studencji fundrising” – cykl spotkań dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z pracującymi w różnych branżach studentami.
3.    „Dzień otwarty w…” – wizyty przedstawicieli Młodzieżowych Rad Dzielnic oraz Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy w różnych firmach, przedsiębiorstwach.


Digital Memory Aid MyGeneration@Work (.pdf)