Projekt My Generation at Work współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach URBACT II – realizowany przez Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie, we współpracy z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, Urzędem Pracy m.st. Warszawy, Gabinetem Prezydenta m.st. Warszawy oraz Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszaw. Start – marzec 2013 r. (do kwietnia 2015 r.) W latach 2008-2011 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy realizowało projekt pod nazwą ,,My Generation. Effective strategies in promoting the positive potential of the young generation” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT II. Celem projektu było wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie realizacji miejskiej polityki młodzieżowej, w tym aktywnego współuczestnictwa młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji. Projekt był realizowany przez 11 europejskich miast: Antwerpia, Birmingham, Gdańsk, Glasgow, Goteborg, Patras, Rotterdam, Ryga, Tirgu-Mures, Walencja i Warszawa.

Efektem projektu było usprawnienie funkcjonowania niedawno powołanej Młodzieżowej Rady Warszawy, której przedstawiciele brali udział w wymianie wiedzy na szczeblu europejskim. W trakcie prac projektowych przygotowano również dokument pod nazwą Lokalny Plan Działania zawierający analizę dotychczasowej polityki młodzieżowej m.st. Warszawy oraz postulaty zmian w przedmiotowej materii. Dokument został przekazany zespołowi ds. polityki młodzieżowej miasta przy Centrum Komunikacji Społecznej.

II edycja Projektu, która rozpoczyna się w lutym 2013 – My Generation at Work - skupia się wokół tematyki zatrudnienia młodych ludzi w miastach partnerskich. Efektem realizacji projektu ma być poprawienie sytuacji młodzieży na rynku pracy i ułatwienie im odnalezienia się po zakończeniu edukacji w nowej roli – przyszłych pracowników. Warsztat „Dialog o dobrej przyszłości”, który odbył się 6 września, miał przygotować m.st. Warszawę do realizacji projektu, ukazać nasze słabe i mocne strony, nakierować na dobry tor, który doprowadzi nas do owocnego zakończenia projektu w kwietniu 2015 r. Prace projektowe opierają się na 5 międzynarodowych warsztatach, (pierwszy z nich odbędzie się w kwietniu w Słowenii – Maribor) podczas których przedstawiciele 12 miast partnerskich (Rotterdam, Antwerpia, Ryga, Glasgow, Gdańsk, Warszawa, Tampere, Walencja, Braga, Maribor, Turyn i Saloniki) będą wymieniać się dobrymi praktykami związanymi z zatrudnieniem i wspieraniem przedsiębiorczości młodzieży oraz planować dalsze kroki projektowe.

Równie istotnym elementem projektu są cykliczne spotkania Local Support Group – Lokalnej Grupy Wsparcia (osób bezpośrednio związanych z tematem projektu, ekspertów w swoich dziedzinach i osób chętnych do aktywnego udziału w realizacji projektu). Takich spotkań zaplanowano 9 do stycznia 2015 r. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z aktualnymi działaniami projektowymi, podzielić się dobrymi praktykami w swoich dziedzinach oraz zaplanować wspólne działania, a także na sam koniec – opracować Lokalny Plan Działania mający na celu usprawnienie rynku pracy młodych ludzi w Warszawie. 22 stycznia 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia projektu.